Schůzka Školské rady 10.10. 2017

11.10.2017 09:46

Zápis ze schůzkyŠkolské rady

konané dne: 10. října 2017

 

Přítomni :  Kočí Kateřina                                         Hosté: Rostislav Němec, ředitel školy

                                                                    Kujová Vladimíra

                                                                    Zahrádka Tomáš

                                                                    Butorová Gabriela

                                                                    Hradilová Martina

                                                                    Brachtlová Martina

 

Program: 

  1. Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 – připomínky, návrh na schválení
  2. Schválení přílohy č. 3 – Úprava ŠVP
  3. Seznámení s celoročním plánem školy
  4. Připomínky, návrhy
  5. Volba do školské rady ze strany rodičů – třídní schůzky listopad 2017

Usnesení z jednání ŠR:

  1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu za uplynulý školní rok

V Karlovicích, dne 10. října 2017          

Zapsala:  Mgr. Martina Brachtlová