Ředitelské volno

22.11.2019 13:30
Z důvodu odstávky vodovodního řádu ředitel Základní školy a Mateřské školy Karlovice v souladu s ustanovením §24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje na den 29. 11. 2019 ředitelské volno. V tento den nebude v provozu školní jídelna, školní družina ani školní klub.            
                                                                                            Mgr. Rostislav Němec
                                                                                                  ředitel školy
Z důvodu odstávky vodovodního řádu ředitel Základní školy a Mateřské školy Karlovice v souladu s ustanovením §24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje na den 29. 11. 2019 ředitelské volno. V tento den nebude v provozu školní jídelna, školní družina ani školní klub.
Mgr. Rostislav Němec
ředitel školy