Ředitelské volno

06.05.2018 09:18

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Karlovice, v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje v termínu 7. května 2018 ředitelské volno. V tento den nebude v provozu ani školní jídelna, školní družina a školní klub.

Děkujeme za pochopení Rostislav Němec