Recyklohraní aneb pomáháme naší planete

14.12.2018 13:08

Už několik let je naše škola zapojena do projektu Recyklohraní, ve kterém se žáci zábavnou formou seznamují s principy recyklace odpadů a jeho dalšího zpracování. Samotný projekt je zaměřen především na dvě významné složky odpadu – baterie a drobné elektrospotřebiče. Jejich výroba je náročná na energii a spotřebu vzácných nerostných surovin, jejichž těžba často zatěžuje přírodu ve vzdálených částech světa, naopak při jejich skládkování se uvolňují jedovaté látky do přírody naší.

Česká republika je v recyklaci jedna z nejlepších zemí na světě, přesto stále například polovina dosloužilých baterií končí ve směsném odpadu.

„Proč mám třídit odpad? Kam mám dát staré baterie nebo elektrospotřebiče? Vždyť ani neznám žádné sběrné místo!“

Toto jsou časté argumenty lidí, kteří odpad netřídí. Právě proto byl první letošní úkol Recyklohraní zaměřen na vytvoření reklamy, ve které by tyto otázky zodpověděli. Jak se toho žáci 5. a 6. třídy zhostili, je vidět na přiložených fotografiích. Mimochodem, sběrné místo pro baterie a drobné elektrospotřebiče je přímo ve škole v přízemí pod velkou nástěnkou.

Zbyněk Hoták