Provoz mateřské a základní školy od 10. 5. 2021

05.05.2021 11:23
Mateřská škola 
Do mateřské školy mohou docházet všechny přihlášené děti. Děti se nemusí testovat a nenosí ani roušky.
 
Základní škola I. stupeň
Výuka nadále probíhá rotačním způsobem (od 10. 5. 2021 budou ve škole žáci 1. až 3. třídy).
Samotestování se provádí pouze 1x týdně (v pondělí).
Sportovní činnost (tělesná výchova) je povolena pouze venku. Dejte, prosím, dětem věci na pobyt hřišti.
Žáci ve vnitřních prostorách musí nadále používat chirurgickou roušku či jinou ekvivalentní ochranu.
Žáci budou vždy vstupovat do školy vchodem od tělocvičny.
 
Škola II. stupeň
Výuka  bude realizována rotačním způsobem (od 10. 5. 2021 budou ve škole žáci 7. a 8. třídy, následující týden od 17. od 21.5.2021 žáci 6. a 9. třídy)
Sportovní činnost (tělesná výchova) je povolena pouze venku.
Žáci musí používat chirurgickou roušku či jinou ekvivalentní ochranu ve vnitřních prostorách školy.
Žáci budou vždy vstupovat do školy vchodem od tělocvičny.
Testování(2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek) bude prováděno pomocí sad Singclean, instruktážní video prosím zhlédněte zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 . Jedná se o samovýtěr z kraje nosu. Délka testování je cca 20 minut. Prosím o příchod žáků do školy s dostatečnou časovou rezervou, při pozdním příchodu dítě může vynechat až polovinu první vyučovací hodiny. Je možné si přinést i vlastní antigenní test např. ze slin, test musí být na seznamu antigenních testů MZ (www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku)  test a jeho součásti musí být neporušeny a test si žáci provedou v tělocvičně. Rodiče zajistí, aby žák uměl test používat a zvládl samotestování, náklady na tyto testy si hradí rodiče sami. 
K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 
Testování se netýká individuálních konzultací. 
Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti či žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. 
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se do vyučování později, provede si test v prostoru ředitelny bezprostředně po svém příchodu. 
V případě pozitivního výsledku testu v pondělí bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob a bude kontaktován jeho zákonný zástupce.
V případě, že se pozitivní test objeví jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, budou kontaktováni zákonní zástupci nejen pozitivního žáka, ale i všech žáků, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů. Tito žáci zůstávají na distanční výuce po dobu, než bude potvrzen/vyvrácen pozitivní test pomocí PCR testu.
 
Jídelna
Stravování dětí II. stupně je nutno přihlásit formou telefonátu nebo SMS na tel. čísle 739 462 054 (i přes víkend) do pondělí 10.5. do 8:00
Žáci na distanční výuce mohou nadále odebírat obědy do obědníků ve dnech školního vyučování od 11:15 do 11:45. 
 
 
Kroužky
Provoz kroužků v budově školy bude možný pouze v případech, že k jeho minimálnímu naplnění budou stačit pouze děti z jedné třídy (nutnost homogenních skupin).
Kroužky venku lze organizovat.  
 
Více informací: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-5-2021-do-odvolani/