Projektový den - Rozpoznáváníčka

28.01.2011 00:00
  • „Rozpoznáváníčka“ aneb výuka trochu jinak


"Do you speak English?", "Parlez-vous français?","Говорите ли вы Россию?"…
Umět tisíc světových jazyků, jízdenka do již rozjetého vlaku řítícího se
našimi životy obdobím označovaným jako věk  informací.
Opravdu je ale znalost cizích jazyků tou hlavní základovou deskou složité stavby
naší komunikační základny?
Můžeme hovořit stejnou řečí a přece se nemusíme domluvit. Jsme schopní
(někdy i všeho schopní) a přece to může zůstat před námi skryto.
Základem úspěchu je poznání, jaký skutečně jsem a  jestli optika mého
pohledu na svět je správně zaostřená a není zamlžená cákanci sytě růžové
nebo naopak té nejtmavší tmavě černé barvy.
Proto i na školách již nejsou hlavním cílem pouze od reality odtržené soubory
vědomostí, ale získání schopností a dovedností umožňujících obstát a zařadit
se jako týmový hráč v nejsložitějších herních úrovních bludiště dnešního
postmoderního života.
Stranou nezůstává ani zdánlivě nenápadná ZŠ Karlovice. Všichni učitelé,
kteří se zde věnují našim dětem, s opravdovým zaujetím a chutí připravují pro
svoje žáky rozmanité činnosti, které se snaží tyto moderní  trendy naplňovat.
Nejinak tomu bylo i předposlední pátek v lednu. Žáci přišli do školy sice bez
učebnic, ale s vědomím, že i když se nebudou učit podle rozvrhu,
naučí se novým věcem a nikdo nebude moci říci, dnešní den byl ztracen.
V rámci projektu s tajuplným názvem  "Rozpoznáváníčka", se potom
měli možnost  zabývat aktivitami, které jim měly pomoci lépe poznávat
 nejenom druhé ale i  sebe a posilovat a rozvíjet jejich komunikační dovednosti.
 Protože o sobě  se mohu dozvědět nejvíce jenom při kontaktu s druhými.
 Bez zpětné vazby jasného signálu z řídícího střediska se snadno mohu ztratit
v mlze sebeklamu a právě  zdrojem jasného zpětnovazebního  signálu
může být i kolektiv spolužáků. Stejně to prožívali i žáci v průběhu projektového
dne rozděleného na čtyři vzájemně  se doplňující části.
Aby obstáli v první části museli naplno  využívat svých prostředků
slovní i mimoslovní komunikační výzbroje.
Další část doslova  testovala osobnostní rysy jako je např. paměť, empatie
(schopnost vžít se  do druhého),  pozornost, ale i osobní žebříček hodnot
Ve třetí  části každý sám  za  sebe   maloval  vlastní   mapu  života
do   níž    zaznamenal  vše, co  považuje  ve svém  životě   za   důležité.
Jako inspirace mu  sloužily  zážitky prožité od narození až do současnosti
a plány a  touhy zaměřené do  budoucnosti. A na závěr si žáci vyzkoušeli,jak
se jim povede spolupracovat se všemi spolužáky ve třídě na jednom díle.
Nejlepším důkazem, že projektový den se neminul cílem, byla spokojenost
nejenom ze strany učitelů, ale i kladné ohlasy ze strany žáků

článek zpracoval p.uč. Miroslav Bolf