Projektový den - "Den lesa"

07.10.2011 16:38

Ve čtvrtek 29. září se na naší škole uskutečnil projektový den věnovaný tématu „les“. Žáci si mohli vybrat z široké nabídky dílčích témat týkajících se nejrůznějším způsobem lesa, popřípadě si vymyslet i svá vlastní.

V první části dne většina tříd vyrazila do lesů v okolí Karlovic, aby nasbírala materiál pro přípravu svých témat a nasála atmosféru podzimního lesa. Krásné slunečné počasí bylo příčinou, že původně dvouhodinová procházka se někde i výrazně protáhla. Do školy se pak jednotlivé třídy vracely obtíženy množstvím přírodnin všeho druhu, které se následně staly součástí výstavek a plakátů zasvěcených konkrétním tématům. Velká pozornost byla věnována především lesním zvířatům, nechyběly ale ani výstavky plodů a hub (ta byla s ohledem na panující sucho překvapivě bohatá). Z plakátů jsme se mohli dozvědět o vlivu člověka na les, o životě stromu, o lesních skřítcích, o lesních studánkách v okolí Karlovic, s houbami nás seznámili Šmoulové. Objevily se i zdařilé modely lesního prostředí. Ověřit své znalosti jsme pak mohli v řadě záludných úkolů a otázek vztahujících se ke konkrétním tématům.

Hlavním cílem projektového dne, který byl zcela jistě naplněn, však bylo především uvědomit si krásu a význam lesa pro člověka a jeho důležitost v rámci přírody .

 

Mgr. Zbyněk Hoták

Projektový den - "Den lesa"