Přihlášení do systému ŠkolaOnline

31.08.2020 16:32
 První přihlášení do nového informačního systému
 
- Žák se začátkem školního roku obdrží svůj PIN kód, který zadá na stránky https://aplikace.skolaonline.cz/RegistraceUziv/App/KRU001_PodminkyUzivani.aspx. Po vyplnění jména, příjmení a PIN kódu si dítě určí své uživatelské jméno a heslo.
 
- Zákonný zástupce, který měl v systému iškola.cz vyplněný svůj osobní mail, obdrží veškeré informace do své mailové schránky.
- Zákonný zástupce, který neměl v systému iškola.cz vyplněný svůj osobní mail,obdrží od třídního učitele svůj osobní PIN kód, který zadá na stránky https://aplikace.skolaonline.cz/RegistraceUziv/App/KRU001_PodminkyUzivani.aspx. Po vyplnění jména, příjmení a PIN kódu si určí své uživatelské jméno a heslo.
 
Pozn. Jestliže do naší školy chodí několik Vašich dětí, ŠkolaOnline umožňuje sloučit rodičovské účty do jednoho. Máte-li o sloučení účtů zájem prosím kontaktujte třídního učitele.
Jestliže do naší školy chodí několik Vašich dětí, ŠkolaOnline umožňuje sloučit rodičovské účty do jednoho. Máte-li o sloučení účtů zájem prosím kontaktujte třídního učitele.První přihlášení do nového informačního systému
 
- Žák se začátkem školního roku obdrží svůj PIN kód, který zadá na stránky https://aplikace.skolaonline.cz/RegistraceUziv/App/KRU001_PodminkyUzivani.aspx. Po vyplnění jména, přijmení a PIN kódu si dítě určí své uživatelské jméno a heslo.
 
- Zákonný zástupce, který měl v systému iškola.cz vyplněný svůj osobní mail, obdrží veškeré informace do svojí mailové schránky.
- Zákonný zástupce, který neměl v systému iškola.cz vyplněný svůj osobní mail,obdrží od třídního učitele svůj osobní PIN kód, který zadá na stránky https://aplikace.skolaonline.cz/RegistraceUziv/App/KRU001_PodminkyUzivani.aspx. Po vyplnění jména, přijmení a PIN kódu si určí své uživatelské jméno a heslo.
 
Pozn.
Jestliže do naší školy chodí několik Vašich dětí, ŠkolaOnline umožňuje sloučit rodičovské účty do jednoho. Máte-li o sloučení účtů zájem prosím kontaktujte třídního učitele.