Prázdninová družina – Život v lese - Myslivecký den 2.7.2019

16.09.2019 08:30

Les vás přivítá stínem stromů, měkkou trávou či sladkou vůní. Je v něm rozmanitý život – rostliny, houby, zvířata i ptáci. Jesenická příroda je svou druhovou rozmanitostí bohatá a nabízí možnost pozorování několika zástupců středoevropské fauny. Program dne byl zaměřen na poznávání těch zástupců lesní zvěře, se kterými se může člověk při procházkách jesenickou přírodou setkat. Den se odehrával v prostorách budovy Okresního mysliveckého spolku v Bruntále a v přilehlém okolí. Pod vedením lektorky p. Hynštové, si žáci prohlédli různé trofeje lesní zvěře, taxidermickou sbírku zvířat a seznámili se s péčí o zvěř a les. Posléze si žáci pomocí společných her a kvízů, upevnili znalost

o podobě a chování vybraných zvířat.

 

Zdeňka Martínková

zskarlovice.rajce.idnes.cz/Myslivecky_den_-_SD_2.7.2019/