Prázdninová družina – Poznej historický Bruntál 1.7.2019

16.09.2019 08:33

V pondělí 1.7. 2019 jsme s žáky prázdninové družiny, navštívili jednu z nejvýznamnějších památek našeho regionu a to renesanční zámek v Bruntále. Tento zámek patří k národním kulturním památkám České republiky. Žáci si prohlédli nejen zámeckou galerii ze sbírek velmistrů Řádu německých rytířů, pozoruhodnou zámeckou knihovnu, ale také zbrojnici a cenné původní vybavení interiérů. Součástí prohlídky bylo i nádvoří s arkádami a rozsáhlá zámecká zahrada. Na závěr si žáci zakoupili upomínkové předměty. Následně jsme se vydali na komentovanou prohlídku, která proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie (dříve kostel sv. Václava)pod vedením p. Krakovského. Součástí byla také prohlídka pohřebiště na Ruské ulici, kde se žáci seznámili především s pamětními deskami sloužícími k uctění padlých ve Třicetileté válce, I. a II. světové válce, dále pak s hrobkami velmistrů z Řádu německých rytířů a hrobkou bruntálského nejvýznamnějšího starosty  W. F. Olbricha.

Historický den jsme ukončili návštěvou bruntálského WELLNESS CENTRA.

Zdeňka Martínková

zskarlovice.rajce.idnes.cz/Za_historii_mesta_Bruntal_-_SD_1.7.2019/