Podzimní les - projektový den

16.11.2022 13:37

V týdnu od 14. do 18. 11. 2022 měli žáci druhého stupně projektový den s názvem Podzimní les. Žáci si v úvodu společně shrnuli, k jakým změnám dochází v podzimní přírodě. Jakmile si vše ujasnili, mohli vyrazit do terénu a ve skupinkách bádat. Prvním úkolem bylo nashromáždit co nejvíce přírodnin. Nádoby se žákům rychle naplnily a o zajímavé nálezy nebyla nouze. Objevili housenku, pavouky, lebku, pírka, hálky, brouky, houby a mnoho různých rostlin. Vše, co skupina nasbírala, musela také pomocí klíče určit. Druhý úkol byl zaměřen na bádání ve vyznačeném území. Žáci měřili obvod stromů, odhadovali stáří stromů, hledali úkryty zvířat, poznávali houby a ptáky, kteří odlétají do teplých krajin. Všichni byli velice zvídaví a pracovali pečlivě. Vyhodnocení dne proběhlo ve Mlýně v Karlovicích. Každá skupina si zasloužila za své zkoumání malou odměnu.

Petra Houserová