OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

10.12.2021 13:50
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Karlovice v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z důvodu zvýšené nemocnosti žáků ve dnech od 20. 12. 2021 do 22. 12. 2021 ředitelské volno v základní škole. V tyto dny nebude v provozu školní jídelna ani školní klub. O podmínkách provozu školní družiny budou rodiče informováni pomocí přiloženého samostatného letáčku.        
                                                                                         Mgr. Rostislav Němec
                                                                                                  ředitel školy