Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

30.11.2018 18:30

            Ředitel Základní školy a Mateřské školy Karlovice v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově ve dnech od 25. 2. 2019 do 1. 3. 2019 ředitelské volno. V tyto dny nebude v provozu školní jídelna ani školní klub. O podmínkách provozu školní družiny budou rodiče informováni pomocí samostatného letáčku.

Na ředitelské volno budou navazovat jarní prázdniny.

Děkuji za pochopení. Rostislav Němec