Otevření školy pro 1. a 2. ročník

12.11.2020 13:57

Aktualizace: Doplněn přehled základních informací.

Na základě zveřejněných informací k otvírání školy pro 1. a 2. ročník, přikládáme přehled základních informací.

1) Výuka první i druhé třídy bude probíhat první čtyři vyučovací hodiny tj.  8:30 - 12:05.

2) Školní družina bude otevřena v rozmezí 7:00 - 15:00. Po prvních dnech upravíme provozní dobu dle jejího vytížení.

3) Je zakázána výuka zpěvu a sportovních činností.

4) Třídy budou pravidelně větrány, každou přestávku a uprostřed vyučovací hodiny. Prosíme, dejte dětem do třídy oblečení, které budou moci pohodlně několikrát denně svlékat a oblékat.

5) Děti musí mít roušku během celého pobytu ve škole tj. ve třídě, na chodbách, v jídelně, s výjimkou doby konzumace stravy, i ve školní družině. Prosím vybavte je minimálně 2 ks v igelitovém pytlíku na odkládání.

6) Děti, které docházely na obědy, mají obědy automaticky přihlášené. Jídelna bude po dobu jejich stravování (12:05 - 12:45) pro cizí strávníky i žáky na distanční výuce uzavřena.

MŠMT vydalo tento informační materiál .