Organizace školy od 14.10.2020

13.10.2020 16:10

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s vydáním rozhodnutím Vlády České republiky ze dne 12. října 2020

se od 14. 10. 2020 ruší osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

 

Organizace výuky

1. a 2.  třída -  organizaci výuky zajišťují třídní učitelé dle možností konkrétních žáků.

 

3. až 9. třída - výuka probíhá pomocí systému skolaonline.cz a Office 365 (Teams)

 

Výuka se bude skládat z domácí práce a online výuky.

Domácí práce budou žákům zadávány pomocí skolaonline.cz jako domácí úkoly.

Online výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. Hlavní předměty (Čj, Ma, Aj)  min. 2 hodiny týdně, u ostatních předmětů 1 hodinu týdně. Výchovné předměty (Vv, Hv, Tv, Rv, Pč, Inf) se po dobu uzavření škol nebudou vyučovat.

Jestliže bude vyučující chtít sdělit informace ke konkrétní hodině (např. má naplánovanou online výuku) Bude v rozvrhu na skolaonline.cz u konkrétní hodiny zobrazena modrá ikona obsahující písmeno I.

Shrnutí online hodiny bude opět umístěno pod modrou ikonou, pro případ, že by se některé z dětí nemohlo k hodině připojit

 

Školní obědy – všem žákům byly obědy odhlášeny. Mají však možnost obědy odebírat do jídlonosičů v době od 12,00 do 14,00 hod. Pokud máte o oběd zájem, je nutné žáka přihlásit na telefonním čísle 739 462 054. Na  oběd 14. 10. 2020, přihlaste své dítě nejpozději do 10,00 hod.

 

 

Ošetřovné

Škola nevydává potvrzení. Na ošetřovné mají zákonní zástupci nárok na základě čestného prohlášení. Více informací najdete na stránkách Okresní správy sociálního zabezpečení.

 

Pokud děti zapomněly ve škole učebnice nebo sešity, je možné je vyzvednout každý pracovní den v době od 9,00 do 11,00 hod.

 

 V době od 26. do 30. 10. 2020 budou podzimní prázdniny – výuka nebude probíhat.

 

V případě jakýchkoliv problémů, dotazů – volejte nebo pište na mailové adresy vyučujících, které najdete na webových stránkách školy.  Zároveň žádáme děti, aby se minimálně 2x denně přihlašovaly přes webové rozhraní www.skolaonline.cz  a kontrolovaly přijaté zprávy a rozvrhy (mobilní aplikace neobsahuje všechny funkce).

 

Přejeme všem pevné zdraví a nervy.

 

 Rostislav Němec