Organizace školní výuky od 4. ledna 2021

01.01.2021 19:40

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. Více informací naleznete zde: www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol

Ve stejném režimu jsme již fungovali v listopadu 2020, proto níže uvádím pouze nejdůležitější body:

Provoz mateřské školy je beze změny

Výuka první a druhé třídy bude probíhat první čtyři vyučovací hodiny tj.  8:30 - 12:05

Je zakázána výuka zpěvu a sportovních činností.

Třídy budou i nadále pravidelně větrány, každou přestávku a uprostřed vyučovací hodiny. Prosíme, dejte dětem do třídy oblečení, které budou moci pohodlně několikrát denně svlékat a oblékat.

Děti musí mít roušku během celého pobytu ve škole tj. ve třídě, na chodbách, v jídelně, s výjimkou doby konzumace stravy, i ve školní družině. Prosím vybavte je minimálně 2 ks v igelitovém pytlíku na odkládání.

Školní družina bude otevřena v rozmezí 7:00 - 15:00. Po prvních dnech upravíme provozní dobu dle jejího vytížení.

Obědy zůstávají dětem z první a druhé třídy přihlášeny.

 

Výuka třetí až deváté třídy bude prováděna distanční formou pomocí skolaonline.cz a Office 365 (Teams)

Výuka se bude skládat z domácí práce a online výuky.

Domácí práce budou žákům zadávány pomocí skolaonline.cz.

Online výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. Hlavní předměty (Čj, Ma, Aj)  min. 2 hodiny týdně, u ostatních předmětů min. 1 hodinu týdně. Učitelé mohou dle svého uvážení třídy na online výuce dělit a spojovat. Výchovné předměty (Vv, Hv, Tv, Rv, Pč, Inf) se po dobu uzavření škol nebudou vyučovat.

Jestliže bude vyučující chtít sdělit informace ke konkrétní hodině (např. má naplánovanou online výuku) Bude v rozvrhu na skolaonline.cz u konkrétní hodiny zobrazena modrá ikona obsahující písmeno I nebo ikona kamery.

Shrnutí online hodiny bude opět umístěno pod modrou ikonou v rozvrhu hodin, pro případ, že by se některé z dětí nemohlo k hodině připojit.

Pokud děti zapomněly ve škole učebnice nebo sešity, je možné je vyzvednout každý pracovní den v době od 9,00 do 11,00 hod. a v pondělí 4. ledna i od 14:00 do 16:00

Školní obědy jsou všem žákům z třetí až deváté třídy odhlášeny. Mají však možnost obědy odebírat za dotovanou cenu do jídlonosičů v době od 11:30 do 12,00 a od 13:00 do 14,00 hod. Pokud máte o oběd zájem, je nutné žáka přihlásit na telefonním čísle 739 462 054. Na  oběd 4. ledna, můžete své dítě přihlásit i v průběhu víkendu nebo nejpozději 4. ledna do 7,00 hod.

 Na ošetřovné mají zákonní zástupci nárok na základě čestného prohlášení. Škola nevydává potvrzení. Více informací najdete na stránkách Okresní správy sociálního zabezpečení.

 V případě jakýchkoliv problémů, dotazů – volejte nebo pište na mailové adresy vyučujících, které najdete na webových stránkách školy. Zároveň žádáme děti, aby se minimálně 2x denně přihlašovaly přes webové rozhraní www.skolaonline.cz  a kontrolovaly přijaté zprávy a rozvrhy (mobilní aplikace nemusí obsahovat všechny funkce).

 Přejeme všem pevné zdraví

  Rostislav Němec