Ohlédnutí za Halloweenem, projektový den ve škole, 9.10.2020

08.12.2020 08:38

Projekt byl určen pro žáky osmého ročníku. Jeho cílem bylo prohloubení znalostí o anglosaském lidovém svátku Halloween a seznámení s jemu podobnými svátky a tradicemi v různých zemích, interpretace nabitých znalostí v anglickém jazyce, podpora fantazie, tvořivosti a představivosti při tvorbě plakátů.

            Příprava projektu probíhala v hodinách anglického jazyka. Žáci si oživili jim známou slovní zásobu k tématu Halloween, v anglickém jazyce tvořili věty vyjadřující jejich vlastní zážitky. Tímto způsobem procvičovali gramatické struktury minulého času prostého. Zajímavé také bylo hledání shodných a rozdílných znaků ve srovnání svátků Halloween a Svátku všech svatých.

            První polovina projektového dne se nesla v duchu seznámení se s novými informacemi, z videí dostupných na internetu a z anglických časopisů Ready, Gate a jiných. Pomyslně jsme se přenesli do města Derry v Severním Irsku, kde se každoročně koná velkolepý průvod masek a dodržuje se spousta starých tradic. Velkým překvapením bylo také například shlédnutí videa o Dni mrtvých v Mexiku, který pochází z doby Aztéků z předkolumbovského období.

Nechyběly ani zábavné kvízy a vtipy.

            Ve druhé polovině projektového dne se každá skupina zaměřila na informace, které ji nejvíce zaujaly a zapracovala je do svého plakátu. Na závěr jednotlivé skupiny prezentovaly své práce a vyměňovaly si názory na různé tradice a zvyky, se kterými se seznámily.

Projekt se žákům velmi líbil, aktivně se zapojili do přípravy i samotné realizace. Během projektového dne vyhledávali a třídili informace, učili se samostatné či týmové práci. Díky projektové metodě došlo k lepší fixaci probíraného učiva a díky zajímavému tématu k odbourání ostychu mluvit před ostatními v anglickém jazyce.

Alena Rokosová

zskarlovice.rajce.idnes.cz/Halloween,_8._trida,_9.10.2020