Návštěva Sluňákova

20.04.2018 08:41

19. dubna jsme se jeli podívat do Horky nad Moravou v Litovelském Pomoraví.

V Ekologickém centru Sluňákov jsme studovali znečištění přírodních vod průmyslovými výrobky, které používáme v domácnosti. Romča s Evou pro nás měly nachystanou zajímavou prezentaci

 na téma Živá voda. Procvičili jsme si znalosti chemických prvků a sloučenin. Prakticky jsme si vyzkoušeli jednoduchou chemickou analýzou sílu znečištění vod v okolí ekocentra. V okolních tůňkách jsme si ověřili techniku výlovu drobných organismů, za pomocí klíče jsme určovali zástupce bezobratlých. Mezi drobnými obratlovci se nám podařilo ulovit i samičku a samce čolka.

Tříhodinová aktivita byla přínosná a poučná.  Naučili jsme se několik nových praktických činností, vyzkoušeli jsme si kooperativní práci, získali nový pohled na ochranu přírody. Další návod, jak sami můžeme přispět ke zlepšení kvality prostředí, ve kterém žijeme.

 

deváťáci a osmáci z Karlovic

zskarlovice.rajce.idnes.cz/Slunakov_19.4.2018/