Návštěva muzea Kosárna v Karlovicích

20.01.2011 00:00

20. ledna 2011 navštívili žáci třetího ročníku ZŠ Karlovice muzeum „Kosárna“.   

 V kapitolách Prvouky pro třetí ročník s názvem „Jak žili lidé dříve“ a „Lidská činnost a tvořivost“ se žáci seznamovali s nejrůznějšími předměty denní potřeby, oblečením a způsobem života v dřívějších dobách. Pro obohacení jejich představ jsme společně   navštívili v rámci výuky muzeum KOSÁRNA, které se nachází v historicky významné budově v Karlovicích.

 Žáci si prohlédli předměty denní potřeby v jednotlivých muzejních místnostech jako je „černá kuchyň“, kuchyň, ložnice a pokoj. Porovnávali dnešní předměty s dřívějšími a odhadovali jejich názvy, posuzovali jejich estetický vzhled a orientovali se v účelnosti jejich používání. Učili se rozpoznávat různé materiály, ze kterých byly předměty zhotovovány. Z vyprávění průvodkyně muzea a expozicí se dozvěděli zajímavosti o dřevařství a lesnictví a také o historických událostech ze svého kraje, které se váží ke vzniku muzea a sbírky předmětů.

 Dětem se návštěva muzea velmi líbila, byla pro ně poučná a obohatila jejich vědomosti i to, že pochopily, proč je důležité památky uchovávat a nepoškozovat je.

 

Bc. Růžena Urbanová