Jarní prohlídka včel a první vytáčení medu

02.06.2022 08:47

V průběhu měsíce května jsme se s první a druhou třídou již tradičně věnovali našim včelkám. Ani pro prvňáčky nebyla letošní prohlídka úlu premiérou, protože už minulý rok se v rámci návštěvy své nové školy s našimi včelkami seznámili.

Nejprve jsme si připomenuli něco z anatomie včely. Složené oko nebo blanitá křídla byla pro mnohé žáčky neznámými pojmy. Ve škole se s těmito tématy běžně setkávají až v pozdějších ročnících.

Poté si žáci prohlédli pomůcky včelaře užívané při získávání medu, hlavně odvíčkovávací vidličku a medomet. Aby nezůstalo jen u teorie, odvíčkovali jsme připravené plástve s medem a ten si poté v medometu i vytočili a následně ochutnali sladké plody práce včel.

Vše jsme zakončili u našeho školního úlu. Prohledli jsme si plástve, ukázali rozdíl mezi medovými a pylovými zásobami, viděli jsme všechny fáze vývoje včelího plodu a protože jsme měli štěstí, kromě včelích dělnic a trubců jsme spatřili i královnu.

Projekt ,,Jako včelička“ a aktivity s ním spojené jsou u našich žáků velmi dobře příjímány. Někteří žáci znají práci se včelami již z domu, ostatní pouze z našich projektových dnů. U první i druhé skupiny, bez ohledu na věk nebo pohlaví, jsou aktivity spojené s chovem našich školních včel velmi oblíbené. Žáci si poznatky o včelách pamatují, jak ukazují jednou ročně opakující se aktivity a na práci se včelami se těší, což mě, jakožto nadšeného včelaře, také velmi teší a jsem rád, že své nadšení mohu předávat dále a je žáky tak pozitivně přijímáno.


 

Jiří Šebele


 

https://zskarlovice.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_,,Jako_vcelicka_ve_2._tride/

https://zskarlovice.rajce.idnes.cz/Vytaceni_medu_v_prvni_tride/