IV. ročník soutěže Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu

03.12.2013 13:00

Zadání:

Sbírejte vysloužilé mobilní telefony.

Hodnocení:

Za každý odevzdaný mobilní telefon (funkční i poškozený) získává škola

3 body do projektu Recyklohraní. Telefony odevzdávejte svým třídním učitelkám.

Tři nejúspěšnější školy získávají:

1. místo – zážitkový víkendový pobyt v České republice pro jednu třídu (30 žáků) dle výběru výherce,

2. místo – jednodenní zážitkový výlet pro jednu třídu (30 žáků) dle výběru výherce,

3. místo – vstupenky na akci pro třídu (30 žáků) dle výběru výherce.

 

Platnost:

Soutěž probíhá do 31.1.2014