Informace z třídních schůzek

23.11.2012 09:54

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 22.11.2012

 

  • Uvolnění žáků 1. stupně z vyučování (během dne)

- dítě si vyzvedne ve škole zákonný zástupce osobně

- třídnímu učiteli bude předána omluvenka na samostatném papíru s podpisem a poznámkou, že zákonný zástupce přebírá za dítě po opuštění školní budovy zodpovědnost. Bez této omluvenky nebude dítě ze školy uvolněno.

 

 

  • Klub přátel školy

- prosíme o doplacení příspěvku za dítě na kalendářní rok 2012

- 1. dítě  250,- Kč,  2. dítě 100,-

- platbu lze provést bezhotovostně přes účet č. 252209564/0300 nebo hotově

  třídnímu učiteli

 

  • Lyžařský výcvik ( pro přihlášené žáky)

- cena 2 700 Kč – možno uhradit ve třech splátkách

- termín – 18.-22.2. 2013

 

  • Předávání peněz

- prosíme rodiče, aby větší finanční částky předávali ve škole osobně