Informace k zahájení školního roku 2021/2022

26.08.2021 12:48

Vážení rodiče, milí žáci,

přinášíme Vám první informace v souvislosti se zahájením školního roku 2021/2022.

Vyučování bude zahájeno 1 září 2021.

Všichni žáci, včetně zákonných zástupců jsou povinni v prostorách školy nosit ochranu úst a nosu.

 

Žáci 1. třídy přichází do školy hlavním vchodem, kterým přišli na úvodní schůzku v červnu. Testovat se budou až následující den, tj. 2. září v tělocvičně. U tohoto testování mohou být přítomni rodiče, v ostatních případech nebude  přítomnost rodičů od 2. září povolena.

 

Žáci 2. – 9. třídy přichází do školy vchodem od tělocvičny, kde bude probíhat testování neinvazivními antigenními testy výtěrem z nosu, které pro žáky zajistí škola. Je možné použít i vlastní přinesený test, který je schválen ministerstvem zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

U testování žáků 2. a 3. třídy mohou být přítomni rodiče (testování s přítomností zákonných zýstupců bude probíhat v dílně pracovních činností).

 

Další testování se uskuteční 6. září  a 9. září. Na jeho výsledcích bude záležet, jaká opatření budou v příštích týdnech platit.

  

I nadále platí zákaz vstupu pro osoby s příznaky virového infekčního onemocnění.

 

Testování nepodstupují:

 - žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost (14 dnů po plně dokončeném očkování) - doložit

– žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu-nutno doložit lékařským potvrzením,

- nebo žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

  

Pokud se žák testování ve škole nepodrobí, může se zúčastnit prezenční výuky, ale za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Po celou dobu pobytu ve škole musí používat ochranu dýchacích cest. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních. Nesmí zpívat, používá hygienické zařízení určené pro žáky, kteří se nepodrobí testování, při konzumaci svačinek samozřejmě ochranu úst a nosu nepoužívá, ale musí jíst v lavici nebo u stolu. Všechna tato opatření platí pouze po dobu tří počátečních testování.

 

Pokud žák (zákonný zástupce) odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola mu v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemůže umožnit osobní přítomnost na vzdělávání a poskytování školských služeb (družina). Takový žák není automaticky omluven, zákonný zástupce se při omlouvání řídí školním řádem.

 

Další podrobnější informace naleznete v případě potřeby v Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf