Informace k přípravě na přijímací zkoušky - 9.třída

04.05.2020 11:31

Vážení žáci, vážení rodiče

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat v pondělí a v úterý od 9,00 do 12,00 hod. Středa a čtvrtek budou individuální konzultace na základě předešlé domluvy od 9,00 do 12,00 hod.

Pondělí

9,00 – 10,30 – matematika

10,45 – 12,15 – český jazyk

 

Úterý

9,00 – 10,30 – český jazyk

10,45 – 12,15 – matematika

Žáky si v 8,55 hod. převezme vyučující před hlavním vchodem do školy.

 

Podmínky účasti ve škole:

- předem odevzdané a podepsané čestné prohlášení – viz příloha. Bez tohoto prohlášení se žák nemůže výuky účastnit

- žák musí mít 2 ks roušek, sáček na roušky

- zakrytí úst a nosu rouškou ve všech prostorách školy, vyjma učebny

- u žáků, kteří se budou účastnit výuky, bude sledována docházka. V případě nepřítomnosti bude vyžadována omluvenka od rodičů.

- žáka nelze zařadit do skupiny později než 11. 5. 2020

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

- žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

 

Stravování

Žáci se mohou stravovat ve dnech vyučování ve školní jídelně. Obědy nahlaste paní Vařákové, tel. 739462054 do středy 6. 5. 2020 do 12,00 hod.

příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)