Hurá do tělocvičny

12.09.2013 13:59

Základní škola a Mateřská škola Karlovice se dlouhodobě snaží podporovat a rozšiřovat i sportovní aktivity v naší obci. V rámci spolupráce s Mateřským a komunitním centrem Kominíček Karlovice, Air Force Karlovice a Obecním úřadem Karlovice budeme v následujících 12 měsících realizovat projekt „Hurá do tělocvičny!“

Cílem projektu je obnova našeho největšího sportovně-společenského prostoru. Bude provedena rekonstrukce střechy a podlahy tělocvičny a součástí je i nákup nového sportovního vybavení. Veškeré stavební práce budou směrovány převážně do letních měsíců roku 2014. Věříme, že takto vznikne bezpečný, příjemný a vyhovující prostor pro žáky základní i mateřské školy, který bude nadále sloužit pro aktivity místního společenského a sportovního života.

Rostislav Němec

ředitel školy našich dětí