Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

04.05.2020 12:29

V základním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 z následujících bodů: (dle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.)

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy, (tj. do 10. března 2020).

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku.

c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (konec druhého pololetí po obnovení provozu)

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Žákům, kteří nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona).

 

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů Vás budeme informovat obvyklým způsobem (iskola.cz, zskarlovice.cz).