Geologická exkurze - 9.třída

01.07.2022 09:33

V úterý 7. 6. 2022 proběhla  geologická exkurze třídy 9.B v Karlově Studánce ve spolupráci s paní Kateřinou Kočí. V první části exkurze jsme navštívili geologickou expozici pod širým nebem, kde se žáci nejprve poučili o horninovém složení Jeseníků. Poté se rozdělili na skupinky a jali se s úspěchem řešit úkoly petrologické povahy přímo v expozici samé, kde vzorky svým rozmístěním znázorňují geologické složení celé jesenické oblasti. V druhé části exkurze jsme se vydali k Ludvíkovu na zajímavou geologickou lokalitu Důlní pole, kde se nacházejí bývalé doly na měď a křemenné haldy vzniklé při těžbě. Přístup do šachet dolů dnes již není možný, žáci se však na vlastní oči mohli přesvědčit, jak obtížné dobývání rudy v minulosti bylo a do života si odnesli mnoho nových geologických zkušeností a poznatků.

Jan Ostřanský 

zskarlovice.rajce.idnes.cz/Geologicka_exkurze_9._tr._-_7.6.2022/