Funkce školního psychologa

23.11.2016 13:09

Od 1. 9. 2016 od 31.8.2017 byl na ZŠ a MŠ Karlovice zaveden institut školního psychologa. Psycholog – slovo, které je opředeno mnoha představami, někdy až předsudky.

Funkcí psychologa je působit jako spojovací článek mezi žáky a pedagogy, pedagogy a rodiči nebo také mezi školou a ostatními institucemi (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

Cílem působení není žáky škatulkovat či zkoumat, těžištěm mé práce je především zlepšení vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce v kolektivu, prevence vzniku široké škály problémů. S žáky se pracuje na základě kladného souhlasu rodičů s činností psychologa. V případě individuální práce s jednotlivými žáky jsou rodiče předem kontaktování. Jestliže není udělen souhlas s činností, je to škoda pro žáka samotného, nemůže se účastnit aktivit a přichází tak o společné zážitky se spolužáky, které pomáhají upevnit či zlepšit jeho pozici ve třídě.

Žáci sami se pak na psychologa mohou obrátit v případě, že se jim učení nedaří, tak jak by chtěli, pokud se vyskytly problémy se spolužáky, když se nemohou rozhodnout, na jakou střední školu jít, nebo pokud si potřebují o čemkoli popovídat.

I rodičům je psycholog nápomocen, a to například, když se jim zdá, že se něco ve výchově potomka nedaří, pokud mají podezření, že se dítěti ve škole děje něco, co by nemělo, když má jejich dítě jakékoli psychické problémy (stěžuje si na nemoc, ačkoli je zdravé, má strach, straní se kamarádů apod.) nebo mají podezření na experimenty s návykovými látkami.

Má kolegyně řekla, že povídání s druhým člověkem má význam, může vám pomoct, ulevit a najít řešení. Proto se těším se na spolupráci s vašimi dětmi a s Vámi samotnými.

 

                                                                                              Mgr. Markéta Chalupová