Dodávka mobilních (dotykových) zařízení

19.02.2015 11:18

Příloha č 1 Technická specifikace.pdf (412669)
Příloha č. 2 - Návrh Kupní smlouvy.docx (285466)
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení.docx (276797)
Příloha č. 4 -Krycí list nabídky.docx (276173)
Výzva k podání nabídek tablety.pdf (523110)