Den Země

02.05.2022 09:52

V pátek 22.dubna se naše škola připojila k celosvětově konané akci Den Země, která se slaví již od roku 1970, a spolu s dalšími 192 zeměmi světa jsme si připomenuli, že i planeta, na které žijeme, potřebuje naši péči, pokud má i nadále zůstat přívětivým místem pro člověka a pro život obecně.

Za spolupráce paní Mgr. Kateřiny Kočí a Mgr. Evy Kyšové z organizace ACTAEA si žáci uvědomili, co konktrétního mohou sami provést ke zlepšení kvality životního prostředí, které je jim nejbližší. Šetření vodou, podpora biodiverzity nebo snižování emisí nejsou jen témata politických debat, kroky k jejich realizaci začínají v domácnostech každého z nás.

Po úvodním zamyšlení a diskuzi vyrazili žáci osmého a devátého ročníku do terénu. Třídy se rozdělili do několika skupin, z nichž si každá dala za úkol rekultivovat a zbavit odpadků konkrétní část naší obce. Výsledky jejich práce můžete vidět v oblasti vodárny nad Kostelem sv. Jana Nepomuckého, která byla zbavena odpadků, stejně tak okolí zastávky u Slezanu, skateparku, břehu řeky u dirtparku a parku a blízkého okolí potravin Hruška.

Doufáme, že tento symbolický den nám všem dopomohl si uvědomit, že zodpovědnost vůči prostředí ve kterém žijeme a ve kterém žít i nadále chceme, leží pouze na nás a zodpovědný přístup k přírodě není záležitostí jen jedinného dne v roce.

Jiří Šebele

zskarlovice.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_2022/

zskarlovice.rajce.idnes.cz/Den_Zeme/