Den vědy v Bruntále

21.02.2019 14:33

Ve středu 6. 2. 2019 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili projektu na bruntálském gymnáziu. Název projektu byl Den vědy. Byly pro ně připraveny dva bloky pokusů. První v učebně chemie, kde studenti 2. ročníku předvedli 8 zajímavých a efektních  pokusů a zároveň objasnili i jejich princip. Na druhý blok  se všichni přesunuli do učebny fyziky. Tady se žáci dozvěděli něco o tekutinách, hlavně  o plynech a i zde studenti předvedli pár zajímavých pokusů.

Dnešní dopoledne se sice neučili podle rozvrhu, ale strávili ho také ve škole a zároveň se něco nového naučili.

Jitka Pflugerová