Den dětí a kácení máje s Hasiči

07.06.2021 11:15

V neděli 30.5.2021 proběhl na fotbalovém hřišti Den dětí s Hasiči.

Pro děti si hasiči a paní učitelky s dětmi z kroužku Mladých hasičů připravili celkem 7 stanovišť, kde si děti mohly zasoutěžit, vyzkoušet svou zručnost a dovednost na chůdách nebo koloběžkách, zastřílet si ze vzduchovky nebo si vyzkoušet, jak těžké jsou zásahové helmy a obuv hasičů. Po absolvování všech stanovišť si děti odnesly bohatý balíček, který za finanční podpory obce připravily děti druhého stupně základní školy.

Po ukončení dětského dne následovalo Kácení máje u hasičské zbrojnice. S podřezáním májky hasičům pomohly také dámy z řad diváků. Po shození májky si hasiči pro všechny přítomné děti připravili opékání špekáčků u táboráku. Protože hasiči oheň spíše hasí, jeho zakládání jim moc nejde a tak připravili velkou hranici, na které se opékání změnilo spíše na pálení špekáčků, ale i přes tuto komplikaci se akce podařila a děti byly spokojené.

Hasiči děkují všem za hojnou účast a za krásnou spolupráci se základní školou!

https://zskarlovice.rajce.idnes.cz/Hasicsky_detsky_den_30._5._2021/