COVID ve škole - obecné informace

15.11.2021 10:09

Vážení zákonní zástupci, 

vzhledem k tomu, že se množí dotazy související s výskytem COVID 19 ve škole, přinášíme Vám tyto obecné informace 

  • Jediný, kdo muže nařídit karanténu, je krajská hygienická stanice. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit, nemá informace o předepsaných karanténách žáků.
  • Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič. Škola při návratu děti nekontroluje.
  • V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OCR vydává dětský lékař, nikoli škola.
  • Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. O formě vzdělávání rozhodují učitelé.
  • Školní obědy

Škola hromadně obědy neodhlašuje. Jestliže se žák účastní distanční výuky má nárok na oběd za zvýhodněnou - dotovanou cenu.

Žáci v karanténě nesmějí docházet do školní jídelny. Oběd může být vydán do jídlonosičů v čase 11:30-12:00.

Ostatní žáci (očkovaní žáci, žáci s potvrzením o prodělaném onemocnění  COVID-19 ne starším než 180 dnů, žáci s ukončenou karanténou a žáci, kteří nejsou v karanténě), si mohou odebírat obědy do jídlonosičů v čase 11:30-14:00 a nebo se stravovat v jídelně v čase od 12:00-14:00.

  • Školní kroužky

Žáci v karanténě nesmějí docházet na školní kroužky.

Ostatní žáci mohou docházet na školní kroužky.

Martina Brachtlová