Základní škola a Mateřská škola Karlovice

793 23 Karlovice 143, IČO: 70645540

Tel.: 554 725 887 , e- mail: reditel@zskarlovice.cz

www.zskarlovice.cz

 

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

A) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0

B) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0

C) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0

D) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona : 0

 

V Karlovicích 3.1.2012                            Mgr. Bc. Rostislav Němec

                                                                       ředitel školy